Systemy alarmowe włamania i napadu

    Zadaniem systemów alarmowych jest wykrycie włamania lub sytuacji zagrożenia i zaalarmowanie odpowiednich służb lub właściciela. Systemem alarmowym steruje centrala, do której podłączone są przewodowo lub drogą radiową (systemy bezprzewodowe) pozostałe elementy systemu: manipulatory szyfrowe, czujniki, sygnalizatory i inne detektory i urządzenia wykonawcze. 


     Systemy alarmowe dają możliwości:

  • integracji z nadrzędnymi systemami zarządzania i innymi systemami ochrony
  • archiwizacji wszystkich zdarzeń i wykonywanych operacji w systemie
  • zdalnego sterowania i nadzorowania przez telefon komórkowy lub internet
  • automatycznego uzbrajania i rozbrajania
  • programowania wyjść przekaźnikowych sterowanych zegarem


     Instalacje wykonujemy na sprzęcie firm: 


 
 
Copyright © 2014 ELSER | Alarmy - Kamery