Systemy kontroli dostępu

     Większość wszelkiego typu obiektów zabezpieczonych w nocy przez systemy alarmowe w dzień może być chronionych przez systemy kontroli dostępu i często powiązanymi z nimi systemami rejestracji czasu pracy. Mamy w ofercie wiele rozwiązań z zakresu nadzorowania ruchu osobowego lub pojazdów w budynkach i na terenach zamkniętych. 


       Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają m.in.:
- pełną integrację z pozostałymi systemami ochrony mienia,

- identyfikację personelu i wielopoziomową kontrolę dostępu do chronionych miejsc i pomieszczeń przy zastosowaniu:

  • kodów osobistych
  • kart zbliżeniowych
  • kluczy elektronicznych-pastylek Dallas
  • czytników linii papilarnych
  • skanowania siatkówki oka

- kontrolę ruchu osób w instytucji,
- ochronę majątku i poufnych informacji firmy,
- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów,
- ograniczenie kosztów ochrony

    Instalacje wykonujemy na sprzęcie firm:  
 
Copyright © 2014 ELSER | Alarmy - Kamery